Algemene overwegingen bij de behandeling van pijn met medicatie met een opioïde werkingsmechanisme

  • Een geïndividualiseerde, patiëntgerichte aanpak voor het diagnosticeren en behandelen van pijn is essentieel.
  • Overweeg vóór een behandeling met een opioïde pijnstiller, welke patiëntvariabelen de dosis kunnen beïnvloeden.1
  • Bij patiënten met acute pijn, bijv. postoperatieve pijn, dient het gebruik van opioïden zo kort mogelijk te blijven.1 Alle patiënten dienen zorgvuldig te worden geselecteerd. Risicofactoren voor stoornissen in het opioïdgebruik dienen te worden beoordeeld. Controleer regelmatig op correct opioïdgebruik en zorg dat de behandeling in lijn is met afgesproken behandeldoelen (bijv. pijnintensiteit en dagelijks functioneren) zoals overeengekomen met de patiënt.2,3
  • Wijs patiënten op mogelijke bijwerkingen en het risico op tolerantie, afhankelijkheid en verslaving van opioïden.2,3
  • Bij acute en chronische pijn is het belangrijk om eerst een optimaal ingestelde, niet opioïde-bevattende, multi-modale behandeling uit te proberen, voordat een opioïde pijnstiller wordt ingezet.1
  • Verslaving is mogelijk. Zelfs als opioïden gebruikt worden zoals voorgeschreven. De exacte prevalentie van verslaving bij patiënten, die voor chronische pijn met opioïden worden behandeld, is moeilijk te bepalen.4
  • Evalueer bij een langdurige behandeling met een opioïde pijnstiller regelmatig: pijnbeheersing, invloed op levensstijl, fysiek en psychologisch welzijn, bijwerkingen en de noodzaak om de behandeling voort te zetten.5
  • Bij langdurig gebruik van opioïden is het belangrijk de patiënten onder nauwgezet toezicht te houden. Heroverweeg het behandelplan en ga na of de opioïde dosis afgebouwd of stopgezet moet worden.2,3
  • Monitor op tekenen van verslavend gedrag en onderneem gepaste acties.2,3
  • Patiënten en het brede publiek kunnen baat hebben bij duidelijk voorlichtingsmateriaal en bewustwordingsactiviteiten, om kennis van opioïden te vergroten.6

References: