Additioneel risicominimalisatie materiaal Qutenza 179 mg huidpleister


Hier vindt u risicominimalisatie materialen voor Qutenza 179 mg huidpleister. Deze materialen zijn beoordeeld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Deze materialen beschrijven aanbevelingen om belangrijke risico’s van het geneesmiddel te beperken of te voorkomen.

Indicatie

Qutenza® is geïndiceerd voor de behandeling van perifere neuropathische pijn bij volwassenen, als monotherapie of in combinatie met andere geneesmiddelen voor de behandeling van pijn.


Handleiding bij het gebruik van Qutenza.

Aanvullende informatie betreffende Qutenza is beschikbaar in de samenvatting van de productkenmerken (SmPC) en de patiëntenbijsluiter (PIL).

U kunt hierboven deze materialen inzien en downloaden. Extra papieren versies kunt u aanvragen door een e-mail te sturen naar info.nl@grunenthal.com of telefonisch contact op te nemen met Grünenthal B.V. via telefoonnummer +31 (0)30 6046370.